4.17. Slå snarmaske av/på

This command has the same action as clicking on the small button in the bottom left corner of the image. See Quick Mask

4.17.1. Aktivering

  • Du får tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via UtvalSlå snarmaska av/på.

  • eller med snarvegen Shift + Q.