7.15. Vel øvste laget

The Select Top Layer command makes the top layer in the stack the active layer for the image and highlights it in the Layers dialog. If the active layer is already the top layer in the stack, this menu entry is disabled.

[Notat] Notat

På det vanlege Windowstastaturet refererer snartasten Home til denne tasten i den lille gruppa på seks tastar til venstre for taltastaturet. Vil du heller bruke taltastaturet, må du deaktivere med tasten Num Lock.

7.15.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagStabelVel øvste laget,

  • med snarvegen Home

Or you simply click the layer name in the Layers Dialog.