7.14. Vel laget under

The Select Next Layer command selects the layer just underneath the active layer in the layer stack. The command highlights the layer in the Layers Dialog and makes it the new active layer. If the active layer is already at the bottom of the stack, this menu entry is disabled.

[Notat] Notat

Merk at på det vanlege Windowstastaturet i engelsk oppsett refererer snartasten Page Down ikkje til tasten i taltastaturet men til den andre Page Down-tasten i gruppa på seks tastar til venstre for taltastaturet.

7.14.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagStabelVel neste lag,

  • eller med snarvegen Pil ned

Or you simply click the layer name in the Layers Dialog.