7.46. Roter 90° med klokka

Kommandoen Rotér 90° med klokka roterer det aktive laget 90° rundt sentrum av laget. Operasjonen fører ikkje til tap av pikseldata. Forma på laget vert ikkje endra, men rotasjonen kan føra til at delar av laget kjem utføre biletkanten. Dette er tillate i GIMP og betyr ikkje at det vert fjerna noko av laget, men at delar av det er usynleg til du anten flyttar på laget eller aukar storleiken på lerretet.

7.46.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå biletmenyen via LagTransformerRoter 90° med klokka

7.46.2. Eksempel

Figur 16.130. Med «Roter 90° med klokka»

Med «Roter 90° med klokka»

Før utføringa av kommandoen

Med «Roter 90° med klokka»

Laget er rotert