7.45. Vend vertikalt

Kommandoen Vend vertikalt spegelvender det aktive laget vertikalt, dvs. frå topp til botn. All anna informasjon i laget er uendra.

7.45.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå biletmenyen via LagTransformerSpegelvend loddrett.

7.45.2. Eksempel

Figur 16.129. Med «Vend laget vertikalt»

Med «Vend laget vertikalt»

Før utføringa av kommandoen

Med «Vend laget vertikalt»

Laget etter vendinga. Det er spegelvendt langs ein sentral vertikal biletakse.