7.50. Forskyving

The Offset command shifts the content of the active layer. Anything shifted outside the layer boundary is cropped. This command displays a dialog which allows you to specify how much to shift the layer and how to fill the space that is left empty by shifting it. It can be used to create tileable patterns.

7.50.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagTransformerForskyv

  • eller med tastesnarvegen Shift+Ctrl+O.

7.50.2. «Offset» Options

Figur 16.134. Dialogen «Forskyving»

Dialogen «Forskyving»

Presets, Preview, Split view

These options are common to GEGL-based dialogs. Please refer to Del 2, «Common Features».

Forskyving
X, Y

Du skriv verdiar i tekstboksane for kor langt laginnhaldet skal flyttast horisontalt (X) og vertikalt (Y). Positive verdiar gjer at innhaldet vert flytt mot høgre og nedover, negative verdiar mot venstre og oppover. Den vanlege måleeininga er pikslar, men dette kan du forandre etter behov med nedtrekksmenyen. I mange tilfelle vil eininga prosent vere nyttig.

Since GIMP-2.10.12, you can click-and-drag on canvas to move the layer.

Forskyv med x/2, y/2

Dette merkelege namnet betyr at dersom du trykkjer på denne knappen, vert X og Y sett til nøyaktig halve lagbreidda og halve laghøgda.

Utfylling

Du kan velje mellom tre ulike måtar for å fylle det ledige rommet som oppstår etter flyttinga:

  • Bryt rundt: Den ledige plassen på ei av sidene vert fylt opp med den delen av laget som hamnar utanfor lagkanten. Dermed forsvinn ingenting av laget.

  • Fyll med bakgrunnsfarge: Den ledige plassen vert fylt opp med den bakgrunnsfargen som er aktiv i verktøykassa.

  • Gjer gjennomsiktig: Den ledige plassen vert gjort gjennomsiktig. Dersom laget ikkje har alfakanal, er denne kommandoen ikkje aktivert.

7.50.3. Examples

Figur 16.135. Å bruke kommandoen «forskyv» saman med ulike utfyllingar

Å bruke kommandoen «forskyv» saman med ulike utfyllingar

Original

Å bruke kommandoen «forskyv» saman med ulike utfyllingar

Y = -40, bryt

Å bruke kommandoen «forskyv» saman med ulike utfyllingar

Y = -40, bg-farge

Å bruke kommandoen «forskyv» saman med ulike utfyllingar

X = 40, gjennomsikt


Figur 16.136. Repeatable pattern

Repeatable pattern

Original

Repeatable pattern

«Wrap around». Click on «Offset by x/2, y/2»

Repeatable pattern

Scale down a copy-paste pattern repeatedly.