7.13. Vel laget over

The Select Previous Layer command selects the layer just above the active layer in the layer stack. The command highlights the layer in the Layers Dialog and makes it the new active layer. If the active layer is already at the top of the stack, this menu entry is disabled.

[Notat] Notat

Merk at på det vanlege Windowstastaturet i engelsk oppsett refererer snartasten Page Up ikkje til tasten i taltastaturet men til den andre Page Up-tasten i gruppa på seks tastar til venstre for taltastaturet.

[Tips] Tips

Tastesnarvegane for Vel laget over og Vel laget under kan vere svært nyttige dersom du ofte bruker fargehentaren til å hente fargar frå eitt lag til bruk på eit anna lag. Med dei fleste verktøya får du fram fargehentaren ved å halde nede Ctrl-tasten.

7.13.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagStabelVel det førre laget,

  • med snarvegen Pil opp

Or you simply click the layer name in the Layers Dialog.