7.27. Rediger til lagmaske

Når du klikkar på Rediger til lagmaske vert det slått på eller av eit merke framføre oppføringa. Når merket er synleg, viser dette at maska er sett som den aktive komponenten i laget. Dette vert også vist med ei kvit ramme rundt lagmaska i lagdialogen. Når merket ikkje er synleg, er det laget sjølv som er den aktive komponenten. Dette vert vist med ei kvit ramme rundt miniatyren av laget i lagdialogen. Du kan også velje komponent ved å klikke på den i lagdialogen.

7.27.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMaskeRediger lagmaska

  • Du kan angre det du gjer med denne funksjonen ved å klikke bort merket i menyen LagMasker eller ved å klikke på lagkomponenten i lagdialogen.