7.25. Slett lagmaske

Kommandoen Slett lagmaske fjernar lagmaska frå det aktive laget utan å gjere forandringar på dette laget. Dersom det ikkje finst lagmaske i det aktive laget, er kommandoen ikkje aktivert.

7.25.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMaskeSlett lagmaska

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.