7.6. Forankre laget

Dersom du har eit flytande utval i biletet, vert dette vist i lagstabelen som eit «flytande lag» eller eit «flytande utval». Så lenge dette flytande utvalet finst, kan du berre arbeida på dette utvalet. Skal du arbeida på dei andre andre laga i biletet, må du først forankre det flytande laget til laget under. Dersom det ikkje er eit flytande utval i biletet, er denne kommandoen inaktiv.

[Notat] Notat

Dersom det er eit flytande utvalsverktøy, vil musemarkøren vise eit anker når han er utanfor utvalet.

7.6.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa på biletmenyen via LagForankre laget

  • eller med snarvegtastane Ctrl+H.

7.6.2. Andre måtar å forankre eit flytande utval på

Please refer to Del 4.5.3, «Å forankre eit flytande utval»