7.7. Flett saman nedover

Kommandoen Flett saman nedover fletter det aktive laget saman med laget like under. Det vert tatt omsyn til innstillingane til det aktive laget, slik som gjennomsikt og modus. Det samansette laget vil vere i normalmodus og vil arve gjennomsikta frå det nedre laget. Dersom det nedre laget er gjennomsiktig eller er i anna modus enn normalmodus, vil denne kommandoen til vanleg føre til synlege forandringer i biletet.

Den mest vanlege bruksmåten for Flett saman nedover er å oppretta eit ugjennomsiktig «basislag», som oftast einsfarga og i normalmodus, og bruka dette som underlag for eit «arbeidslag». Dette gjer det lettare å sjå kva du gjer på arbeidslaget, særleg om du arbeider med meir eller mindre gjennomsiktige område. Når arbeidet er utført, fletter du dei to laga saman. Resten av biletet vert uforandra.

7.7.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagFlett saman nedover.