7.34. Legg til alfakanal

Legg til alfakanal: Alfakanalen styrer gjennomsikt i biletet. Normalt vert det lagt til ein alfakanal i lagdialogen så snart du har meir enn eitt lag. Bare bakgrunnslaget er til vanleg utan alfakanal, men du kan legge til ein også her med denne kommandoen.

7.34.1. Aktivering

  • You can access this command from the image menubar through LayerTransparencyAdd Alpha Channel.

  • I tillegg har du tilgang frå lagdialogen ved å velje Legg til alfakanal på lokalmenyen som kjem fram når du høgreklikkar.