5.14. Video

5.14.1. Oversyn

Figur 17.93. Applying example for the «Video Degradation» filter

Applying example for the «Video Degradation» filter

Originalbiletet

Applying example for the «Video Degradation» filter

Filter «Video Degradation» applied


Dette filteret simulerer på ulike måtar eit bilete som blir vist på ein biletskjerm.

5.14.2. Aktivering

You can find this filter through FiltersDistortsVideo Degradation….

5.14.3. Innstillingar

Figur 17.94. Innstillingane for filteret «Video»

Innstillingane for filteret «Video»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Pattern

Med desse radioknappane kan du velje rasteringsmønster. Det enklaste er å prøve seg fram og sjå på førehandsvisinga kva dei ulike mønstra gjer. Difor finn du heller ikkje noe forklaring her på korleis dei ulike rastera ser ut.

Additiv

Når denne er aktivert, vil rastermønsteret bli lagt til biletet i staden for å bli trekt i frå.

Rotert

Roterer rasteret 90°.