13.11. Fractal Trace (legacy)

13.11.1. Oversyn

Figur 17.314. Fractal Trace (legacy)

Fractal Trace (legacy)

Originalbiletet

Fractal Trace (legacy)

Filter «Fractal Trace (legacy)» applied


Dette filteret omformar biletet ved å avbilde det på eit kart med mandelbrot-fraktalar.

13.11.2. Aktivering

This filter is found in the image window menu under FiltersMapFractal trace (legacy)….

13.11.3. Innstillingar

Figur 17.315. «Fractal trace (legacy)» filter options

«Fractal trace (legacy)» filter options

Mandelbrotparametra

X1, X2, Y1, Y2, Djupn

Desse parametra er nokolunde det same som parametra X/YMIN, X/YMAX og ITER i filteret Fraktalutforskaren.

Rammehandtering

Avbildinga til fraktalen kan føre til at deler av biletet vert utan pikslar. Her bestemmer du kva som skal gjerast med dessse områda. Du kan velje å fylle desse ledige områda med Svart, Kvit, Gjennomsikt eller la det som forsvinn på ei side dukka opp på motsett side ved å aktivisere for Linjebryting.