9.6. Utvid

9.6.1. Oversyn

Figur 17.187. Utvid

Utvid

Originalbiletet

Utvid

Eksempel på bruk av filteret «Utvid»


Dette filteret utvidar og forsterkar lyse område i det aktive laget eller det aktive utvalet.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the upper value (the brightest) of the 8 neighboring pixels (3x3 matrix). So, a bright pixel is added around bright areas. An isolated pixel on a brighter background will be deleted. A larger bright area will dilate by one pixel in all directions.

På komplekse bilete vil lyse område bli utvida og forsterka og svakt «pikselert».

Filteret kan generere støy på ein einsfarga bakgrunn:

Figur 17.188. «Dilate» example

«Dilate» example


9.6.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterGenereltUtvid

9.6.3. Eksempel

Figur 17.189. Utvida neoneffekt

Utvida neoneffekt