9. Uspesifiserte filter

9.1. Innleiing

Dette er samleplassen for dei filtra som ikkje passer inn i dei andre kategoriane. For tida er tre filter plasserte i denne gruppa: