9.7. Erodér

9.7.1. Oversyn

Figur 17.190. Applying example for the Erode filter

Applying example for the Erode filter

Originalbiletet

Applying example for the Erode filter

Filter «Erode» applied


Dette filteret utvider og forsterkar mørke område i det aktive laget eller det aktive utvalet.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the lowest Value (the darkest) of the 8 neighboring pixels (3x3 matrix). So, a dark pixel is added around dark areas. An isolated pixel on a brighter background will be changed to a big «pixel», composed of 9 pixels, and that will create some noise in the image.

På dette biletet er det ei raud ramme rundt den aktive pikselen og ei grøn ramme rundt den tilsvarande matrisen. Den aktive pikselen vil få den mørkaste fargen, dvs. svart, i området som blir dekka av matrisa.

A larger dark area will expand by one pixel in all directions:

På dette biletet er filteret køyrd tre gonger.

På meir komplekse bilete blir dei mørke områda utvida og til ei viss grad forsterka samstundes med at biletet blir svakt «pikselert». På dette biletet er filteret køyrd tre gonger:

Dersom bakgrunnen er mørkare enn forgrunnen, vil filteret sjølvsagt dekke heile biletet.

9.7.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterGenereltEroder

9.7.3. Eksempel

Figur 17.191. Erode text

Erode text