3.13. Buffer

Figur 16.20. Undermenyen «Buffer» i menyen «Rediger»

Undermenyen «Buffer» i menyen «Rediger»

Kommandoane i denne undermenyen arbeider på namngitte bufferar. Du kan bruke bufferdialogen for å vise og behandla dei bufferane du har laga og gitt namn.

3.13.1. Aktivering

Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via RedigerBuffer.

3.13.2. Vala i undermenyen

Cut Named...

Kommandoen Klipp ut namngitt klipper ut det valde området på vanleg måte, men i staden for å lagra utklippet på den generelle utklippstavla, vert det lagra i ein spesiell buffer som du kan namngi i dialogvindauget som dukkar opp.

Copy Named...

Kommandoen Kopier namngitt kopierer det valde området på vanleg måte, men i staden for å lagra kopien på den generelle utklippstavla, vert han lagra i ein spesiell buffer som du kan namngi i dialogvindauget som dukkar opp.

Copy Visible Named...

Kommandoen Kopier synlege namngitt kopierer innhaldet i frå alle dei synleg laga i det valde området på vanleg måte, men i staden for å lagra kopien på den generelle utklippstavla, vert han lagra i ein spesiell buffer som du kan namngi i dialogvindauget som dukkar opp.

Paste Named...

The Paste Named command simply brings up the Buffers dialog. By selecting one of the listed buffers, and pressing one of the buttons at the bottom, you have several options to paste a buffer into the current image or as a new image.