8.43. Undermenyen «Tonetilordning»

Figur 16.229. Undermenyen «Tonetilordning»

Undermenyen «Tonetilordning»

Undermenyen Tonetilordning inneheld operasjonar som let deg bruka tonetilordning for å justera fargane på bilete. Dei fleste filtera har måtar å justera bilete i høg dynamisk område (HDR) til presentasjon ved å bruka eit lågt dynamisk område.

8.43.1. Aktivering

Du finn denne kommandoen i biletvindauget under FargarTonetilordning.