8.49. Undermenyen «Info»

Figur 16.240. Undermenyen «Info»

Undermenyen «Info»

Undermenyen Info inneheld operasjonar som gjev deg fargerelatert informasjon om biletet.