Luku 7. Maalaaminen GIMPillä

Sisällys

1. Valinta
1.1. Reunan pehmennys
1.2. Valinnan muuttaminen osittain läpinäkyväksi
2. Creating and Using Selections
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Adding or subtracting selections
3. Pikamaski
3.1. Yleiskuva
3.2. Ominaisuudet
4. Using QuickMask Mode
5. Paths
5.1. Path Creation
5.2. Path Properties
5.3. Paths and Selections
5.4. Transforming Paths
5.5. Stroking a Path
5.6. Paths and Text
5.7. Paths and SVG files
6. Siveltimet
7. Adding New Brushes
8. The GIH Dialog Box
9. Changing brush size
9.1. How to change the size of a brush
9.2. Creating a brush quickly
10. Liukuvärit
11. Kuviot
12. Paletit
12.1. Värikartta
13. Esiasetukset
14. Drawing Simple Objects
14.1. Drawing a Straight Line
14.2. Creating a Basic Shape

1. Valinta

Usein kun muokkaat kuvaa, saatat haluta vaikuttaa vain osaan kuvasta. GIMPissä voit vaikuttaa kuvaan valitsemalla osan siitä. Jokaisella kuvalla on siihen liittyvä valinta. Suuri osa GIMPin toiminnoista vaikuttaa vain kuvan valittuihin kohtiin.

Kuva 7.1. Kuinka rajaisit puun?

Kuinka rajaisit puun?

On olemassa useista tilanteista, joissa oikean valinnan tekeminen on tärkeää, jotta saat haluamasi tuloksen ja usein se ei ole kovinkaan helppoa. Esimerkiksi, jos haluaisit leikata puun sen taustasta yllä olevasta kuvassa ja liittää sen toiseen kuvaan. Jotta tämä saadaan tehtyä tulee tehdä valinta, joka sisältää puun ja vain puun. Tämä on vaikeaa, koska puu on erittäin monimutkainen muoto ja muutamassa kohdassa sitä on vaikeaa erottaa sen takana olevista esineistä.

Kuva 7.2. Valinta kuvataan yleensä katkoviivalla

Valinta kuvataan yleensä katkoviivalla

Seuraavaksi on erittäin tärkeä neuvo ja se on tärkeää ymmärtää. Yleensä kun teet valinnan näet sen katkoviina, joka sulkee sisäänsä osan kuvasta. Tämän ideana on se, että valinta on eräänlainen säiliö, joka sulkee valitut osat kuvasta sisälleen ja jättää valitsemattomat kohdat ulos. Tämä valinnan käsite on hyväksyttävä useaan tarkoitukseen, mutta se ei ole totta.

Oikeastaan valinta on suoritettu kanavana. Sisäisen rakenteen termein se on identtinen kuvan puna-, viher-, sini- ja alphakanavien kanssa. Tämän takia valinnalla on määritetty arvo jokaiselle kuvan kuvapisteelle 0 (valitsemattoman) ja 255 (täysin valitun) välimatkalta. Tämän lähestymistavan etuna on se, että se mahdollistaa kuvapisteiden osittaisen valitsemisen antamalla niille arvon 0 ja 255 väliltä. Kuten näet on useita tilanteita, joissa on toivottavaa, että siirtymät tapahtuvat sulavasti valittujen ja valitsemattomien alueiden välillä.

Mikä sitten on valinnan yhteydessä ilmestyvä katkoviiva?

Se on ääriviiva, joka rajaa puoliksi valitut alueet vähemmän kuin puoliksi valituista alueista.

Kuva 7.3. Sama valinta pikamaski tilassa

Sama valinta pikamaski tilassa

While looking at the dashed line that represents the selection, always remember that the line only tells part of the story. If you want to see the selection in full detail, the easiest way is to click the QuickMask button in the lower left corner of the image window. This causes the selection to be shown as a translucent overlay atop the image. Selected areas are unaffected; unselected areas are reddened. The more completely selected an area is, the less red it appears.

Many operations work differently in QuickMask mode, as mentioned in the QuickMask overview. Use the QuickMask button in the lower left corner of the image window to toggle QuickMask mode on and off.

Kuva 7.4. Sama valinta pikamaski tilassa reunan pehmennyksen jälkeen

Sama valinta pikamaski tilassa reunan pehmennyksen jälkeen

1.1. Reunan pehmennys

Oletusasetuksilla perusvalinta työkaluilla, kuten Suorakulmainen valinta työkalu tekee teräviä valintoja. Kuvapisteet katkoviivan sisällä ovat täysin valittuja ja kuvapisteet sen ulkopuolella ovat täysin valitsemattomia. Voit varmentaa tämän laittamalla pikamaskin päälle: jolloin näet neliön terävillä reunoilla, jota ympäröi punainen. Kuitenkin työkaluasetuksissa on valintakohta nimeltä Pyöristetyt reunat. Jos aktivoit tämän työkalu luo terävien reunojen sijasta asteittaisia valintoja. Reunan pehmennyksen alue, jota voit säätää, määrittää muutoksen vaikutusalueen laajuuden.

Jos olet pysynyt mukana, kokeile tätä toimintottä Suorakulmaisen valinnan työkalulla ja vaihda pikamaski päälle. Näet, että suorakulmalla on pehmeät reunat.

Reunan pehmennys on hyödyllinen etenkin silloin, kun olet leikkaamassa ja liittämässä sillä se auttaa liitettyä esinettä sekoittumaan sujuvasti ja tunkeilematta ympäristöönsä.

Oikeastaan on mahdollista pehmentää valintaa milloin vain, vaikka se olisi aiemmin luotu terävällä valinnalla. Voit tehdä tämän kuvavalikosta valitsemalla ValitsePehmennä. Tämä tuo esiin dialogin, joka mahdollistaa pehmennyksen alueen määrittämisen. Voit myös tehdä päinvastoin--terävöittämällä asteittaista valintaa kaikki-tai-ei-mitään valinnalla--valitsemalla ValitseTerävöitä.

[Huomaa] Huomaa

Teknisesti suuntautuneille lukijoille: pehmennys toimii soveltamalla Gaussin sumennusta valinta kanavaan määritetyllä sumennuskehällä.

1.2. Valinnan muuttaminen osittain läpinäkyväksi

Voit määrittää tason peittokyvyn, mutta et voi tehdä sitä suoraan valinnalle. On aika hyödyllistä tehdä kuvan lasista läpinäkyväksi. Voit tehdä tämän käyttämällä seuraavia metodeja:

  • Yksinkertaisille valinnoille, käytä pyyhekumia halutulla peittokyvyllä.

  • For complex selections: use SelectFloat to create a floating selection. This creates a new layer with the selection called Floating Selection (Kohta 4.5, ”Leijuta”). Set the opacity slider in the Layer Dialog to the desired opacity. Then anchor the selection: outside the selection, the mouse pointer includes an anchor. When you click while the mouse pointer includes the anchor, the floating selection disappears from the Layer Dialog and the selection is at the right place and partially transparent (anchoring works this way only if a selection tool is activated : you can also use the Anchor Layer command in the context menu by right clicking on the selected layer in the layer dialog).

    Jos käytät tätä funktiota useasti: Ctrl-C kopioidaksesi valinnan, Ctrl-V liittääksesi sen, muodostaen näin valinnan, muuta läpikuultamattomuutta ja luo uusi kerros johon valinta liitetään. Voit myös tehdä pikanapin Uusi kerros-komennolle.

  • Toinen tapa: TasoMaskiTasomaski lisäämään tasomaskin tasoon, jossa on valinta, jolloin se alustaa sen valinnan kanssa. Käytä sitten pensseliä halutulla peittokyvyllä maalaamaan valinnan mustalla, toisin sanoen maalaamalla sen läpinäkyvyydellä. Sitten Taso/Maski/Toteuta tasomaski. Katso Kohta 2.1.4, ”Layer masks”.

  • Jos haluat tehdä kuvan kiinteän taustan läpinäkyväksi, lisää siihen Alpha kanava ja valitse tausta Taikasauvalla. Sitten valitse taustanväri käyttäen Värivalinta työkalua mikä sitten valitaan etualan väriksi työkalupakissa. Käytä tätä väriä täyttötyökalulla valintaan Värinpoisto tilassa. Tämä metodi poistaa kuvapisteet, joissa on tämä väri; muut kuvapisteet poistetaan osittain ja niiden väri muuttuu.

    Yksinkertaisin metodi on MuokkaaPoista komento, joka saa aikaan täyden läpinäkyvyyden ja ei mahdollista Peittokyky asetuksen käyttöä Täyttötyökalulla.