3.22. Η εντολή «Προτιμήσεις»

Αυτή η εντολή εμφανίζει το Διάλογο προτιμήσεων, που σας επιτρέπει να αλλάξετε μια ποικιλία ρυθμίσεων που επηρεάζουν την εμφάνιση, αίσθηση και απόδοση του GIMP.

3.22.1. Ενεργοποίηση εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή στη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις,