4.19. Do cesty

Tento příkaz vytvoří z výběru cestu. Na první pohled není nic patrné, ale vytvořená cesta se uloží do dialogu Cesty, odkud je ji možno aktivovat a pracovat s ní jako s každou jinou cestou, například ji využít k velmi přesné úpravě výběru. Více se o cestách dozvíte v části Dialog Cesty.

4.19.1. Activating the Command