2.7. Dialog Historie vracení

Obrázek 15.25. Dialog Historie vracení

Dialog Historie vracení

Dialog Historie vracení zobrazuje seznam akcí, které jste s obrázkem naposledy provedli. U každé z nich je připojen malý náhled obrázku po provedení příslušné akce. Obrázek můžete vrátit do kteréhokoliv bodu (stavu) Historie vracení prostým kliknutím na zvolenou položku v seznamu změn. Více informací o mechanismu vracení provedených změn v Gimpu naleznete v části Vracení změn.

2.7.1. Activating the dialog

The Undo History dialog is a dockable dialog; see the section 2.3 – „Dokování dialogů“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from the image menu: WindowsDockable DialogsUndo History.

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabUndo History.

2.7.2. Použití dialogu Historie vracení

Nejjednodušší způsob výběru požadovaného bodu (stavu) historie je kliknutí na příslušnou položku v seznamu historie vracení. Mezi jednotlivými body (stavy) můžete přecházet sem a tam podle libosti, aniž byste ztratili jakoukoliv informaci nebo spotřebovávali systémové zdroje. Ve většině případů jsou změny velmi rychlé.

[Tip] Tip

Ctrl+F opens a search field. See Zobrazit jako seznam; Zobrazit jako mřížku

Ve spodní části dialogu jsou tři tlačítka:

Undo

Tlačítko Zpět má stejnou funkci jako volba z menu obrázku UpravitZpět nebo stisknutí klávesové zkratky Ctrl+Z; vrátí obrázek o jeden bod zpět v historii vrácení (k předcházejícímu stavu).

Znovu

This button has the same effect as choosing EditRedo from the menu, or pressing Ctrl+Y; it advances the image to the next state forward in the Undo History.

Vymazat historii vracení

Toto tlačítko odstraní veškerý obsah historie vracení kromě aktuálního stavu. Pokud ho stisknete, budete dotázáni, zda si za svým úmyslem skutečně stojíte. Jediným rozumným důvodem, proč mazat historii vracení, může být velmi omezená operační paměť.

[Poznámka] Poznámka

In a tab, this dialog is represented by

[Poznámka] Poznámka

You can set the number of undo levels in System Resources.