4.4. Šablony

Obrázek 15.71. Dialog Šablony

Dialog Šablony

Šablony slouží jako předlohy pro vytváření nových obrázků, respektive jejich formátu a základního nastavení. GIMP se dodává s řadou šablon a další lze vytvářet a přidávat. Při vytváření nového obrázku lze ze seznamu zvolit požadovanou šablonu, ale nelze je vytvářet či upravovat. K tomu slouží dialog Šablony.

4.4.1. Activating the dialog

The Templates dialog is a dockable dialog; see the section 2.3 – „Dokování dialogů“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from the image menu: WindowsDockable DialogsTemplates.

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabTemplates.

4.4.2. Použití dialogu Šablony

Kliknutím na ikonu lze vybrat požadovanou šablonu. Kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře kontextová nabídka nabízející stejné funkce, jako tlačítka v dialogu.

4.4.2.1. Grid/List modes

In the Tab menu for the Templates dialog, you can choose between View as Grid and View as List. In Grid mode, templates are laid out in a rectangular array of identical icons (unless you gave them a particular icon, as we will see later). Only the name of the selected template is displayed. In List mode, they are lined up vertically; icons are identical too; all names are displayed.

Podnabídka Velikost náhledu v nabídce karty umožňuje měnit velikost ikon šablon.

[Tip] Tip

Ctrl+F in a list view opens a search field. See Zobrazit jako seznam; Zobrazit jako mřížku

4.4.2.2. Buttons at the bottom

Tlačítka v dolní části dialogu umožňují se šablonami provádět různé operace:

Vytvořit nový obrázek z vybrané šablony

Clicking on this button opens the dialog Create a new image on the model of the selected template.

Vytvořit novou šablonu

Tímto tlačítkem se otevírá dialog Nová šablona, který je shodný s dialogem Upravit šablonu, popsaným níže.

Duplikovat vybranou šablonu

Kliknutím na toto tlačítko se otevře dialog Upravit šablonu.

Upravit vybranou šablonu

Tímto tlačítkem se otevře dialog Upravit šablonu.

Odstranit vybranou šablonu

Guess what?

[Tip] Tip

Every template is stored in a templaterc file at your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file at the etc/gimp/2.0 directory of the GIMP's system folder.

4.4.3. Upravit šablonu

Obrázek 15.72. Dialog Upravit šablonu

Dialog Upravit šablonu

Dialog umožňuje měnit specifikace zvolené předlohy.

You can access this editor by clicking on the Edit Template button at the bottom of the dialog.

Options

Jméno

V tomto textovém poli lze jednoduše měnit zobrazované jméno šablony.

Ikona

Kliknutím na ikonu se otevře seznam ikon. Jednu z nich lze zvolit jako grafickou reprezentaci šablony.

Image size

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to some other unit if you prefer, using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of Dot for Dot, which you can change in the View menu.

[Poznámka] Poznámka

Mějte na paměti, že je v paměti uložen každý jednotlivý pixel obrázku. Pokud vytvoříte obrázek s velkým počtem pixelů, spotřebuje GIMP velké množství paměti a operace budou trvat dlouhou dobu.

Tlačítka Na výšku a Na šířku

Tato tlačítka slouží k přepínání orientace obrázku, jinými slovy prohazují šířku a výšku obrázku. Pokud se X a Y rozlišení navzájem liší (Pokročilé možnosti), jsou také prohozena. Vpravo je zobrazena velikost obrázku, rozlišení a použitý barevný prostor.

Advanced Options

Obrázek 15.73. The Advanced Options dialog

The „Advanced Options“ dialog


Následující volby jsou určeny především pro pokročilé uživatele.

Rozlišení X a Y

Tyto hodnoty jsou důležité zejména při tisku, neovlivňují velikost obrázku v pixelech, ale jeho rozměry na papíře po vytištění. Mohou také ovlivnit jeho zobrazení na monitoru: pokud je vypnuta volba Boda na bod v nabídce Zobrazení, tak se při 100% přiblížení snaží GIMP obrázek zobrazit ve správných fyzických rozměrech (vypočtených z velikosti v pixelech a rozlišení). Pokud však není monitor zkalibrován, nemusí být rozměry přesné. Kalibraci lze provést buď při instalaci Gimpu, nebo v části Zobrazení dialogu Předvolby.

Prostor barev

Nový obrázek může být buď v barevném RGB režimu nebo ve stupních šedi. Nelze takto vytvořit přímo obrázek v indexovaných barvách, ale nic vám nebrání v převedení již vytvořeného obrázku do indexovaných barev.

Vyplnit s

Existují čtyři barvy, kterými je možné vyplnit pozadí nového obrázku:

  • Barva popředí z Panelu nástrojů.

  • Barva pozadí z Panelu nástrojů.

  • Bílá

  • Průhledná. Pokud je zvolena tato volba, je vrstva pozadí nového obrázku vytvořena s alfa kanálem. V ostatních případech nikoliv.

Poznámka

Sem lze napsat libovolnou poznámku, která bude k obrázku připojena jako tzv. parazit. Do některých formátů se ukládá společně s obrázkem, při uložení do jiných se ztrácí.