4. Image Management Related Dialogs

4.1. Dialog Buffery

Obrázek 15.65. Dialog buffery

Dialog buffery

Buffery jsou dočasná skladiště obrazových dat, která se tvoří, pokud zkopírujete nebo vyjmete část kreslící plochy (vrstvy, masky vrstvy atd.). Pokud použijete příkaz UpravitBufferKopírovat nebo UpravitBufferVyjmout, jsou data zkopírována do globálního bufferu. Pokud použijete příkaz UpravitBufferKopírovat pojmenované nebo UpravitBufferVyjmout pojmenované, Objeví se dialog, ve kterém je třeba zadat jméno bufferu pro kopírovaná či vyjímaná data. Neexistuje žádné omezení maximálního počtu bufferů, které lze vytvořit, kromě, samozřejmě, dostupné paměti.

The Buffers dialog shows you the contents of all existing named buffers, and allows you to operate on them in several ways. It also shows you, at the top, the contents of the Global Buffer, but this is merely a display: you can't do anything with it.

[Výstraha] Výstraha

Pojmenované buffery se neukládají mezi jednotlivými sezeními s Gimpem. Jedinou možností, jak je uchovat, je vložit jejich obsah do obrázku.

4.1.1. Aktivace dialogu

This dialog is a dockable dialog; see the section 2.3 – „Dokování dialogů“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from an image menu: WindowsDockable DialogsBuffers;

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabBuffers.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Buffers dialog from the image-menu: WindowsBuffers.

4.1.2. Používání dialogu Buffery

Obrázek 15.66. Nabídka dialogu Buffery

Nabídka dialogu Buffery

Příkazy pro práci s buffery zadávané tlačítky v dialogu nebo z jeho kontextové nabídky jsou vždy aplikovány na tzv. aktivní buffer. Aktivovat buffer lze kliknutím na něj v seznamu nebo mřížce dialogu. Dvojité kliknutí na buffer způsobí jeho vložení do aktivního obrázku; je to nejrychlejší způsob aktivace příkazu Vložit buffer.

Ve spodní části dialogu jsou čtyři tlačítka. Jejich funkci mohou zastat také ekvivalentní příkazy dostupné z kontextové nabídky dialogu Buffery a z podnabídky UpravitBuffer nabídky obrázku.

Obrázek 15.67. Dialog Buffery v režimu mřížky

Dialog Buffery v režimu mřížky

In the Tab menu for the Buffers dialog, you can choose between View as Grid and View as List. In Grid mode, the buffers are laid out in a rectangular array. In List mode, they are lined up vertically, with each row showing a thumbnail of the contents of the buffer, its name, and its pixel dimensions.

[Tip] Tip

Ctrl+F opens a search field. See Zobrazit jako seznam; Zobrazit jako mřížku

Velikost náhledů bufferů v dialogu můžete změnit pomocí podnabídky Velikost náhledu v nabídce karty tohoto dialogu.

4.1.2.1. Buttons at the bottom

At the bottom of the dialog you find a couple of buttons:

Vložit buffer

Tento příkaz vloží obsah zvoleného bufferu do aktivního obrázku jako plovoucí výběr. Jediný rozdíl mezi tímto příkazem a běžným příkazem Vložit je ten, že místo globálního bufferu schránky používá zvolený pojmenovaný buffer.

Vložit buffer do

This command pastes the contents of the selected buffer into the active image's selection, as a floating selection. The only difference between this and the ordinary Paste Into Selection command is that it uses the selected buffer rather than the global clipboard buffer.

Vložit buffer jako nový

This command creates a new single-layer image out of the contents of the selected buffer. The only difference between this and the ordinary Paste as New Image command is that it uses the selected buffer rather than the content of the global clipboard buffer.

Odstranit buffer

Tento příkaz smaže zvolený pojmenovaný buffer. GIMP se neptá na potvrzení této akce. Globální buffer smazat nejde.

4.1.2.2. Context menu

Obrázek 15.68. The Buffers context menu

The „Buffers“ context menu

These commands are explained above with Buttons.