8.37. Rotace barevné mapy

8.37.1. Overview

Obrázek 16.215. Example for the Rotate Colors filter

Example for the „Rotate Colors“ filter

Original image

Example for the „Rotate Colors“ filter

Filter Rotate Colors applied


Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyMapaRotace barevné mapy.

8.37.2. Activating the filter

This filter is found in the image window menu under ColorsMapRotate Colors.

8.37.3. Hlavní volby

Obrázek 16.216. Main Options of the Color Map Rotation filter

Main Options of the „Color Map Rotation“ filter

Na této kartě se nastavují nejdůležitější volby filtru.

Z

The Color Circle: Two axis to define From range. The curved arrow in angle lets to recognise From axis and To axis of range. Click-drag these axis to change range.

Přepnout po/proti směru hodinových ručiček: Tímto tlačítkem lze změnit směr vymezeného rozsahu barev.

Změnit směr šipek: Změní vybraný rozsah barev na jeho doplněk.

Vybrat vše vybere do rozsahu celý barevný kruh.

Pole Z a Do zobrazují a umožňují ručně nastavit polohy úseček vymezujících úhel.

Do

This section options are the same as From section ones.

8.37.4. Gray Options

Obrázek 16.217. Base image for Gray Options

Base image for Gray Options

Three sectors are defined for Red, Green and Blue with different saturations. Gray and White colors are represented (0% Sat).


In this tab, you can specify how to treat gray. By default, gray is not considered as a color and is not taken in account by the rotation. Here, you can convert slightly saturated colors into gray and you can also convert gray into color.

Gray Color Circle

At center of this color circle is a small define circle. At center, it represents gray. If you increase gray threshold progressively, colors with saturation less than this threshold turn to gray.

Then, if you pan the define circle in the color circle, or if you use input boxes, you define Hue and Saturation. This color will replace all colors you have defined as gray. But result depends on Gray Mode too.

Gray Mode

The radio buttons Treat As This and Change As This determine how your previous choices will be treated:

  • With Change to this, gray will take the color defined by the define circle directly, without any rotation, whatever its position in the color circle.

  • With Treat as this, gray will take the color defined by the define circle after rotation, according to From and To choices you made in the Main tab. With this option, you can select color only in the From sector, even if it is not visible in Gray tab.

Obrázek 16.218. Gray Mode

Gray Mode

The small circle is on yellow and mode is Change to this. Blue has changed to yellow. Note that Gray and White did so too.


Možnosti šedé

Obrázek 16.219. Možnosti šedé

Možnosti šedé

Gray-threshold is 0.25: the blue sector (sat 0.25) has turned to Gray (Note that Gray and White, that are 0% Sat., are not concerned).


You specify there how much saturation will be considered gray. By increasing progressively saturation, you will see an enlarging circle in color circle and enlarging selected areas in Preview if Continuous update is checked. In a black to white gradient, you can see enlarging color replacement as you increase threshold very slowly.

Black to White gradient, progressively filled with color, as threshold increases.

8.37.5. Previews

Původní obrázek, Rotovaný

Náhled: Náhled tohoto filtru obsahuje dvě zmenšeniny obrázku, první zobrazuje původní stav pro snadné srovnání, druhá změny podle aktuálního nastavení filtru.

Plynulá aktualizace

Plynulá aktualizace: změny jsou v náhledu zobrazovány ihned, během tažení úseček v barevném kruhu.

Oblast

Oblast: Celá vrstva zobrazuje celou vrstvu. Výběr zobrazuje pouze výběr, Kontext zobrazuje výběr a jeho okolí.

  • Entire Layer: works on the whole layer (The image if there is no selection).

  • Selection: displays selection only.

  • Context: displays selection in image context.

8.37.6. Units

You can select here the angle unit used to locate colors in the Hue/Saturation circle. This choice is valid only for the current filter session: don't click on OK just after selecting unit, return to the wanted tab!