8.36. Záměna barev

8.36.1. Overview

Obrázek 16.213. Color Exchange filter example

„Color Exchange“ filter example

Original image

„Color Exchange“ filter example

Aktivace filtru


Tento filtr lze vyvolat z nabídky okna obrázku volbou FiltryBarvyMapaZaměnit barvy.

8.36.2. Activate the filter

This filter is found in the image window menu under ColorsMapColor Exchange.

8.36.3. Options

Obrázek 16.214. Option of the Two color exchange filter

Option of the „Two color exchange“ filter

Preview

Náhled zobrazuje výsledky nastavení filtru ještě před jeho aplikací na vlastní obrázek.

If you middle-click inside preview , the clicked pixel color will be selected and will appear as From Color.

Z barvy

Zde lze nastavit barvu použitou k výběrů pixelů, které mají být nahrazeny.

Tři posuvníky Červená, Zelená a Modrá umožňují nastavit požadovanou barvu. Tu lze nastavit i kliknutím do náhledu. Zvolená barva se interaktivně zobrazuje v barevném poli.

Další posuvníky umožňují nastavit práh. Čím vyšší práh, tím více pixelů bude ovlivněno. Výsledky jsou interaktivně zobrazeny v náhledu.

Spřáhnout prahy: Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou nastavení prahů vzájemně propojená a mají vždy stejnou hodnotu.

Na barvu

Three cursors allow to select the color that pixels will have. Result is displayed in swatch box and in preview. You can also click on the color button to get a color selector.