5.18. Foto de diari

5.18.1. Visió general

Figura 17.96. Exemple d'aplicació del filtre Foto de diari

Exemple d'aplicació del filtre Foto de diari

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Foto de diari

Aplicació del filtre «Foto de diari»


Aquest filtre descompon la imatge en punts mitjançant una trama, com en les fotos dels diaris (si s'observen en la distància són més nítides). Hi ha una trama puntejada per a cada nivell de gris o color, i només hi ha un to en cada trama. El color és més clar o més fosc depenent de si la mida de cada punt és major o menor.

El principi bàsic és sacrificar la resolució per una més gran profunditat de color (això es coneix com a tramatge espaial).

Diversos enfocaments són possibles, el més senzill és ignorar els bits de menys pes de la informació tonal; és el que fa el filtre Posteritza. Malauradament, els resultats no semblen gaire bons. Tanmateix, no es perd resolució espaial.

Aquest filtre fa servir un mètode de punts agrupats (clustered dots) i ordenats, que redueixen la resolució en convertir les cel·les en punts que creixen o s'encongeixen segons la intensitat que les cel·les necessiten representar.

Imagineu una quadrícula superposada sobre la imatge original. La imatge es divideix en cel·les, cada cel·la es transformarà en un punt compost per múltiples píxels; el punt serà més o menys gran segons la intensitat de la cel·la. Aquest procés s'aplica a cada un dels canals de color, constituint les trames de cada un dels colors RGB o CMY.

Òbviament, una cel·la gran produirà una pèrdua gran en la resolució. Els punts dins les cel·les tenen forma de cercle, i creixen cap a una forma de diamant. Aquest canvi de forma es controla amb la Funció punt. Mitjançant l'ús de les diferents funcions punt, l'evolució de les formes dels punts com la de la cel·la va des de completament negre a completament blanc.

5.18.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsFoto de diari....

5.18.3. Opcions

Figura 17.97. Opcions del filtre «Foto de diari»

Opcions del filtre «Foto de diari»

Previsualització

Fins que no premeu D'acord, tots els ajustos apareixeran en la previsualització sense afectar la imatge. Tingueu en compte que la previsualització només mostra una part de la imatge si el filtre s'aplica a una selecció. No marqueu Previsualització si el vostre ordinador és lent.

Resolució

Aquest grup controla la mida de la cel·la, configurant les resolucions d'entrada i sortida, o directament.

Entrada (MPP)

Resolució de la imatge original d'entrada, mostres per polzada (MPP). S'inicialitza automàticament la resolució de la imatge d'entrada.

Sortida (LPP)

La resolució de sortida que voleu, en línies per polzada (LPP).

Mida de la cel·la

Mida de les cel·les resultants, en píxels. La majoria de vegades preferireu ajustar-ho directament.

Pantalla
Separa en RGB, CMYK, Intensitat

Seleccioneu l'espai de color en que desitgeu operar. En mode RGB, no es realitza cap conversió. En CMYK, la imatge es converteix primer a CMYK, i llavors, a cada canal de color s'hi aplica un anivellament tonal per separat abans de ser recombinat en una imatge RGB. En mode Intensitat, la imatge es converteix internament a escala de grisos, s'hi aplica un anivellament tonal, i el resultat s'utilitza com a canal alfa de la imatge d'entrada. Això és bo per a efectes especials, però requereix experimentar una mica per aconseguir els millors resultats. Consell: intenteu-ho amb el CMYK, si no sabeu per on començar.

Extracció de negre (%)

Quan feu una conversió RGB/CMYK, indiqueu la quantitat de negre que utilitzareu (la síntesi sostractiva de CMY no permet pas d'obtenir un color molt negre o fosc, d'aquí la necessitat d'afegir-hi el negre).

Bloqueja els canals

Els canvis s'aplicaran a tots els canals.

Configuració per defecte

Restaura la configuració per defecte el que hauria de donar bons resultats.

Angle

Angle de la quadrícula de les cel·les en aquest canal.

Funció punt

La funció punt s'utilitzarà per a aquest canal (mireu la previsualització en la cel·la).

Suavitzador

El tramatge adequat no necessita antialiàsing: l'objectiu és reduir la profunditat del color. Tanmateix, com que aquest connector es destina principalment a efectes especials, els resultats es mostren a la pantalla en lloc d'una impressora en blanc i negre. Així que sovint és útil aplicar una mica d'antialiàsing per a simular l'escampat de la tinta en el paper. Si voleu imprimir la imatge resultant, poseu l'antialiàsing a 1 (és a dir, desactivat).

Sobremostra

Nombre de subpíxels utilitzats per a produir cada píxel de sortida. Poseu 1 per desactivar aquesta característica. Atenció: un nombre gran allargarà considerablement el temps d'execució del filtre.

5.18.4. Exemple

Figura 17.98. Exemple per a Foto de diari

Exemple per a Foto de diari

Un exemple de l'autor del connector