5.5. Espurnes

5.5.1. Panoràmica

Figura 17.108. Exemple d'aplicació del filtre espurna

Exemple d'aplicació del filtre espurna

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre espurna

Aplicació del filtre Espurna


Aquest filtre afegeix espurnes a la imatge. Utilitza els punts més clars segons el llindar que heu determinat. És difícil preveure on apareixeran les espurnes. Allà on hi voleu col·locar espurnes, hi podeu posar punts blancs.

5.5.2. Activeu el filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersLight and ShadowSparkle….

5.5.3. Regulació dels paràmetres

Figura 17.109. Opcions del filtre Espurnes

Opcions del filtre Espurnes

Els lliscadors i les caselles d'entrada permeten establir el valor de cada paràmetre.

Previsualitza

Si està marcada, el resultat es mostra en temps real a la previsualització. La roda de desplaçament permet navegar dins la imatge.

Llindar de lluminositat

Com més alt sigui el llindar, més àrees amb concentració d'espurnes (0,0-0,1).

Intensitat de les guspires

Quan s'incrementa el valor, s'amplia la zona central i els rajos (0,0-0,1).

Longitud de les espurnes

La longitud dels rajos és (1-100). Quan es redueix, les guspires petites disminueixen primer.

Punts de l’espurna

Nombre de punts d'origen per les espurnes (0-16). És el nombre de les espurnes grans. Hi ha el mateix nombre per les petites. Si el nombre és senar, les espurnes petites es trobaran davant les grans. Si el nombre és parell, les espurnes grans estaran oposades a altres de grans.

Angle de l'espurna

Aquest és l'angle de la primera gran espurna amb horitzontal (-1 +360). -1 Determina a l'atzar el valor de l'angle. Si un lloc té diversos píxels dins del llindar requerit, cada un d'ells generarà una espurna. Si l'angle és positiu, les espurnes se superposaran. Amb -1, cada espurna girarà a l'atzar, creant-ne moltes de fines.

Densitat de la guspira

Això determina el nombre d'espurnes a la imatge. Indica el percentatge (0,0-1,0) de totes les possibles espurnes que es conservaran.

Transparència

En augmentar la transparència (0,0-1,0), les espurnes esdevenen més transparent i la capa de sota es torna visible. Si no hi ha cap altra capa, disminueix la saturació de les espurnes.

To aleatori

Aquesta opció canvia el to de la guspira a l'atzar... (0,0-1,0).

Saturació aleatòria

Aquesta opció canvia la saturació de la guspira a l'atzar... (0,0-1,0).

Preserva la lluminositat

Dóna a tots els píxels centrals la lluminositat del píxel més brillant, augmentant tota la lluminositat de l'espurna.

Invers

En lloc de seleccionar els píxels més brillants seleccionarà els més foscos, creant guspires fosques.

Afegeix vora

En lloc de crear espurnes en els píxels més brillants, aquesta opció crea una vora de la imatge formada per nombroses guspires.

Color natural, Color del primer pla, Color del fons

Podeu canviar el color dels píxels centrals. Aquest color s'afegirà al mode Pantalla (Multipliqueu si està marcat) Invers. Color natural. El color natural és el color del píxel a la imatge.