5.4. Efectes de llum

5.4.1. Panoràmica

Figura 17.101. La mateixa imatge, abans i després d'aplicar el filtre de llum

La mateixa imatge, abans i després d'aplicar el filtre de llum

Imatge original

La mateixa imatge, abans i després d'aplicar el filtre de llum

Filtre Efectes de llum applicat


Aquest filtre simula l'efecte obtingut quan s'il·lumina una paret amb un punt. No produeix ombres caigudes i, per descomptat, no revela cap detall de les parts fosques.

5.4.2. Activeu el filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersLight and ShadowLighting Effects….

5.4.3. Opcions

Figura 17.102. Opcions del filtreEfectes de llum

Opcions del filtreEfectes de llum

Previsualitza

Si l’Interactiu està marcat, els resultats dels paràmetres es mostraran interativament a la previsualització sense modificar la imatge fins que no feu clic al botó D'acord

Si l’Interactiu no està marcat, els canvis es mostraran a la previsualització només quan premeu el botó Actualitza

Les altres opcions s'organitzen en pestanyes:

5.4.3.1. Opcions generals

Figura 17.103. Opcions del filtre Efectes de llum (Opcions generals)

Opcions del filtre Efectes de llum (Opcions generals)

Fons transparent

Fa el destí de la imatge transparent quan l'altura del relleu és zero (l'altura és zero en les zones negres).

Crea una imatge nova

Crea una imatge nova quan s'aplica el filtre.

Previsualització d'alta qualitat

Per un processament ràpid

Distància

Podeu especificar la distància entre la font de llum i el centre de la imatge amb el lliscador. El valor va de 0.000 a 2.000.

5.4.3.2. Paràmetres de la llum

Figura 17.104. Opcions del filtre Efectes de llum (paràmetres)

Opcions del filtre Efectes de llum (paràmetres)

En aquesta pestanya, podeu ajustar la configuració de la llum. Amb Llum 1 ... Llum 6 podeu crear sis fonts de llum i treballar amb cada una per separat.

Tipus

El filtre proporciona diverses fonts de llum en una llista desplegable:

Punt

Mostra un punt blau al centre de la previsualitzaxió. Podeu fer clic i arrossegar per moure la font de llum en la previsualització.

Direccional

El punt blau està vinculat al centre per una línia que indica la direcció de la llum.

Cap

Això elimina la font de llum (la llum pot persistir ...).

Color

Quan premeu sobre la mostra de color, apareix un diàleg on podeu seleccionar la font de llum.

Intensitat

Amb aquesta opció podeu regular la intensitat de la llum.

Posició

Determina la posició del punt de llum segons tres coordenades: coordenada X per la posició horitzontal, Y per a la posició vertical, Z per la distància d'origen (la llum s'enfosqueix quan augmenta la distància). Els valors van del -1 al +1.

Direcció

Aquesta opció hauria de permetre ajustar la direcció de la llum en les tres coordenades X, Y i Z.

Aïllat

Amb aquesta opció, podeu decidir si totes les fonts de llum han d'aparèixer en la previsualització, o només en la font en que s'està treballant.

Predefinit de la llum

Podeu desar la configuració amb l'opció Desa i recuperar-la més tard amb Obre.

5.4.3.3. Propietats del material

Figura 17.105. Opcions del filtre Efectes de llum (Propietats del material)

Opcions del filtre Efectes de llum (Propietats del material)

Aquestes opcions no tenen a veure amb la llum emesa, sinó amb la llum reflectida pels objectes.

Les petites esferes de banda i banda de les caselles d'entrada, representen una acció per cada opció, des del valor mínim (a l'esquerra) al valor màxim (a la dreta). La informació emergent és molt útil.

Lluentor

Amb aquesta opció, podeu ajustar el color original per mostrar on no arriba la llum directa.

Brillant

Amb aquesta opció, podeu ajustar la intensitat del color original quan s'il·lumina directament.

Resplendent

Aquesta opció controla la intensitat dels punts de llum.

Polida

Amb aquesta opció, els valors alts concentren més la llum.

Metàl·lica

Quan aquesta opció està marcada, la superfície es veu metàl·lica

5.4.3.4. Mapa de relleu

Figura 17.106. Opcions del filtre Efectes de llum (Mapa de relleu)

Opcions del filtre Efectes de llum (Mapa de relleu)

En aquesta pestanya, podeu establir les opcions del filtre que donen relleu a la imatge. Mireu ???.

Activa el mapa de relleu

Amb aquesta opció, les parts brillants de la imatge apareixeran en relleu, i les parts fosques enfonsades. L'aspecte dependrà de la posició de la font de la llum.

Imatge del mapa de relleu

Heu de seleccionat la imatge en escala de grisos, que servirà com a mapa de relleu. Mireu el connector Mapa de relleu per obtenir informació addicional.

Corba

Aquesta opció defineix el mètode que s'utilitzarà quan s'apliqui el mapa de relleu; l'alçada del relleu és una funció específica de la corba. Hi ha quatre tipus de corbes disponibles: Lineal, Logarítmica, Sinusoïdal i Esfèrica.

Alçada màxima

És la màxima alçada dels relleus.

5.4.3.5. Mapa de l'entorn

Figura 17.107. Opcions del filtre Efectes de llum (Mapa de l'entorn)

Opcions del filtre Efectes de llum (Mapa de l'entorn)

Activa la cartografia de l'entorn

Quan marqueu la casella, s'activa la següent opció:

Imatge de l'entorn

Heu de seleccionar una imatge RGB a la pantalla. Perquè aquesta opció funcioni, cal carregar una altra imatge amb el GIMPabans d'utilitzar-la.

Podeu trobar un exemple a [BUDIG01].