5.6. Supernova

5.6.1. Panoràmica

Figura 17.110. Exemple d'aplicació del filtre Supernova

Exemple d'aplicació del filtre Supernova

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Supernova

El filtre Supernova aplicat


Aquest filtre crea una gran estrella que recorda una supernova. Funciona amb imatges RGB i les imatges en escala de grisos. L'efecte de llum disminueix segons 1/r, on r és la distància des del centre de l'estrella.

5.6.2. Activeu el filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersLight and ShadowSupernova….

5.6.3. Regulació dels paràmetres

Figura 17.111. Opcions del filtreSupernova

Opcions del filtreSupernova

Previsualitza

Si està marcada, el resultat es mostra en temps real a la previsualització. La roda de desplaçament permet navegar dins la imatge.

Centre de la Supernova
X, Y

X, Y: podeu utilitzar caselles d'entrada per ajustar les coordenades horitzontal (X) i vertical des del centre de la Supernova. També podeu fer clic al centre de la Supernova en la casella de la previsualització.

[Suggeriment] Suggeriment

Per centrar la Supernova, seleccioneu l'opció percentatge de la llista desplegable d'unitats de mesura i fixeu X i Y al 50%.

Mostra la posició

Aquesta opció mostra una retícula a la previsualització, centrada en la Supernova.

Color

Quan feu clic sobre la mostra de color, apareix el selector del color habitual.

Radi

Aquest és el radi del centre de la Supernova (1-100). En augmentar aquest valor, augmenta el nombre de píxels blancs del centre segons r*r (1, 4, 9 ...).

Espurnes

Aquest és el nombre de rajos (1-1024). Cada píxel del centre de la Supernova emet rajos d'un píxel d'ample. Tots aquests rajos estan més o menys superposats, produint aquest efecte de brillantor que s'aconsegueix movent el lliscador.

To aleatori

Els colors dels rajos són a l'atzar. El valor (0-360) sembla ser un interval en el cercle de color HSV.