8.31. Paleta suau

8.31.1. Panoràmica

Figura 16.186. Exemples del filtre Paleta suau

Exemples del filtre Paleta suau

Imatge original

Exemples del filtre Paleta suau

Aplicació del filtre Paleta suau


Aquest filtre crea una paleta de colors disposats en bandes verticals a partir de colors de la selecció o capa activa. L'objectiu principal d'aquest filtre és la creació d'un mapa de colors pel filtre Flama.

8.31.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a ColorsInfoPaleta suau.

8.31.3. Opcions

Figura 16.187. Opcions de la Paleta suau

Opcions de la Paleta suau

Regulació dels paràmetres

Podeu regular les dimensions de l'Amplada i l'Alçada. Les dues dimensions estan unides si la cadena no està trencada. També podeu seleccionar la unitat de mesura.

Profunditat de la recerca

L'increment de la Profunditat de la recerca (1 – 1024) produirà més matisos a la paleta.