8.30. Anàlisi del Cub de colors

8.30.1. Panoràmica

Figura 16.185. Exemple del filtre Cub de colors

Exemple del filtre Cub de colors

Imatge original

Exemple del filtre Cub de colors

Aplicació del filtre Cub de colors


La informació proporcionada pel GIMP 2.4 es limita a la mida i el nombre de colors de la capa activa.

8.30.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú ColorsInformacióAnàlisis del Cub de colors.