2.6. Pixelitza

2.6.1. Panoràmica

Figura 17.16. Exemple del filtre Pixelitza

Exemple del filtre Pixelitza

Original

Exemple del filtre Pixelitza

Pixelitza applied


El filtre pixelitza proporciona una imatge dividida en múltiples blocs de color. L'efecte és similar al que es veu a la televisió quan desdibuixa la cara o els ulls d'una persona per protegir la seva identitat. Permet un efecte Abraham Lincoln effect: mireu (en anglès) [BACH04].

2.6.2. Activa el filtre

You can find this filter in the image menu through FiltersBlurPixelise…

2.6.3. Opcions

Figura 17.17. Opcions del filtrePixelitza

Opcions del filtrePixelitza

Amplada del píxel, Alçada del píxel

Podeu fixar l'amplada i l'alçada desitjada dels blocs.

Per defecte, l'amplada i l'alçada estan vinculades, s'indica amb el símbol de la cadena al costat de les caselles d'entrada. Per establir l'amplada i l'alçada per separat, feu clic al símbol de la cadena.

Podeu seleccionar la unitat de mesura per a l'altura i l'amplada.