2. Filtres Difumina

2.1. Introducció

Figura 17.2. Original per la demostració

Original per la demostració

És un conjunt de filtres per difuminar imatges o parts d'elles, de diverses maneres. Només es difuminen les parts seleccionades de la imatge. Tanmateix pot passar que hi hagi filtracions de colors no difuminats cap a àrees difuminades. Per ajudar a triar el filtre, mostrarem en una imatge que es mostra a la dreta, què fan els efectes. Per descomptat, només són exemples: la majoria dels filtres tenen paràmetres que permeten variar la magnitud o el tipus de difuminat.

Figura 17.3. Difuminat gaussià (Radi 10)

Difuminat gaussià (Radi 10)

El més utilitzat de tots els filtres. No t'espantis amb el terme «Gauss»: és el filtre que difumina de la manera més bàsica. Permet fer un gran difuminat amb un temps relativament breu.

Figura 17.4. Difuminat simple

Difuminat simple

Si només voleu fer un lleuger desenfocament podeu utilitzar el filtre «difuminat» simple. Funciona automàticament sense crear un diàleg. L'efecte és subtil i potser s'haurà de repetir l'operació. En el GIMP 2.0 el filtre mostra un diàleg que permet marcar «Repetir». Aquest filtre és massa lent, si voleu un difuminat potent és millor el filtre Gaussià.

Figura 17.5. Difuminat selectiu

Difuminat selectiu

El filtre Difuminat Selectiu permet establir un llindar de manera que els píxels similars es difuminaran a la vegada. Sovint s'utilitza per reduir el gra de les fotos sense tocar les vores nítides. (En l'exemple, t'adonaràs que el gra del fons s'ha reduït). L'aplicació és molt més llarga que en el difuminat gaussià.

Figura 17.6. Pixelitza

Pixelitza

El filtre Pixelitza produeix un efecte mosaic fet de tessel·les grans (efecte Abraham Lincoln). (El filtre Pintura a l'oli té una mica el mateix efecte, però amb gotes irregulars en comptes de quadrats perfectes)

[Nota] Nota

Trobareu una explicació de l'efecte Abraham Lincoln a [BACH04] (en anglès). Veureu en Salvador Dalí pintant Gala contemplant el mar Mediterrani que es transforma en el retrat d'Abraham Lincoln quan es veu de lluny.

Figura 17.7. Difuminat en moviment

Difuminat en moviment

El filtre Difuminat en moviment difumina en una direcció específica en cada punt, que permet crear una sensació de moviment: també lineal, radial o rotacional.

Finalment, el filtre Difuminat enrajolat és el mateix que un Difuminat gaussià, excepte que envolta les vores de les imatges per reduir els efectes de la vora quan es col·loquen moltes petites imatges per formar un patró.

[Nota] Nota

El Difuminat enrajolat s'aplica amb la funció Script-Fu que invoca el connector difuminat gaussià.