5.3. Llum enlluernador

5.3.1. Panoràmica

Figura 17.99. Exemple del filtre Llum enlluernador

Exemple del filtre Llum enlluernador

Imatge original

Exemple del filtre Llum enlluernador

Aplicació del filter Llum enlluernador


Aquest filtre dóna la impressió que el sol pica l’objectiu en el moment de disparar. Podeu localitzar el reflex amb una retícula mòbil, però no teniu altres opcions que les que ofereix el filtre

5.3.2. Activeu el filtre

El filtre es troba en el menú FiltresLlum i ombresLlum enlluernador.

5.3.3. Opcions

Figura 17.100. Opcions del filtre Llum enlluernador

Opcions del filtre Llum enlluernador

Previsualitza

Si està marcada, el resultat es mostra en temps real a la previsualització. La roda de desplaçament permet navegar dins la imatge.

Focus del llum enlluernador

Es poden ajustar les coordenades X i Y (píxels) del reflex, utilitzant la casella d'entrada o fent clic dins la previsualització. L'origen de les coordenades es troba a la cantonada superior esquerra.

Mostra la posició

Quan s'activa aquesta opció, una retícula apareix a la previsualització i es pot moure el punter del ratolí per fixar el centre de la resplendor.

[Suggeriment] Suggeriment

El cursor del ratolí, el que sembla una creu quan es mou sobre la previsualització, permet localitzar l'efecte del filtre fins i tot sense la retícula.