7.3. Vora

7.3.1. Panoràmica

Figura 17.140. Exemple d'aplicació del filtre Vora

Exemple d'aplicació del filtre Vora

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Vora

Després d'aplicar el filtre (opció Sobel)


Figura 17.141. Exemples d'aplicació del filtre Vora

Exemples d'aplicació del filtre Vora

Després d'aplicar el filtre (opció brúixola Prewitt)

Exemples d'aplicació del filtre Vora

Després d'aplicar el filtre (opció degradat)


Figura 17.142. Exemple d'aplicació del filtre Vora

Exemple d'aplicació del filtre Vora

Després d'aplicar el filtre (opció Roberts)

Exemple d'aplicació del filtre Vora

Després d'aplicar el filtre (opció Diferencial)


Figura 17.143. Exemple d'aplicació del filtre Vora

Exemple d'aplicació del filtre Vora

Després d'aplicar el filtre (opció Laplace)


7.3.2. Activació del filtre.

You can find this filter through FiltersEdge-DetectEdge….

7.3.3. Opcions

Figura 17.144. Opcions del filtre Vora

Opcions del filtre Vora

Algorisme

Detecció de vores ofereix diversos mètodes:

Sobel

Aquest mètode que no té opcions és menys interessant que l'específic Sobel.

Brúixola Prewitt

El resultat no sembla diferent del Sobel.

Degradat

Les vores són més primes, menys contrastades i més difuminades que el Sobel.

Roberts

No hi ha diferències evidents amb el Sobel.

Diferencial

Vores menys clares

Laplace

Menys interessant que el filtre específic.

Quantitat

Un valor baix produeix una imatge negre molt contrastada amb vores fines. Un valor alt produeix vores gruixudes amb un contrast baix i molts colors en àrees fosques.

Ajusta, Taca, Negre

Determina on el detector de vores obtindrà píxels adjacents per als seus càlculs quan opera en els límits de la imatge. Aquesta opció només efectarà les vores. Escampa és l'opció per defecte i la millor tria.