7.2. Diferència gaussiana

7.2.1. Panoràmica

Figura 17.138. Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Diferència gaussiana

Aplicació del filtre Diferència gaussiana


Aquest filtre fa la detecció de vores utilitzant un algorisme anomenat Diferència gaussiana, que funciona mitjançant la realització de dos difuminats gaussians en la imatge, cada un amb un radi diferent, i sostraient la diferència. Aquest algorisme s'utilitza particularment en visió artificial i és molt ràpid perquè hi ha mètodes molt eficaços per fer difuminats gaussians. El paràmetre més important són els radis de difuminat pels dos difuminats gaussians. Sens dubte, és més fàcil de configurar utilitzant la previsualització; pot ajudar saber que l'augment del radi més petit produeix unes vores d'aparença gruixuda, i la disminució del radi més gran fa augmentar el llindar per reconèixer vores. En la majoria dels casos s'obtenen resultats satisfactoris si el segon radi és més petit que el primer, però res no impedeix invertir-los; i en situacions en que hi ha una figura clara amb un fons negre, invertint-los podria millorar-ne el resultat.

7.2.2. Activació del filtre.

You can find this filter through FiltersEdge-DetectDifference of Gaussians….

7.2.3. Opcions

Figura 17.139. Opcions del filtre diferència gaussiana

Opcions del filtre diferència gaussiana

Paràmetres de suavitzat

El Radi 1 i el Radi 2 són els radis de difuminat pels dos difuminats gaussians. L'única restricció és que no poden ser iguals, o bé el resultat serà una imatge en blanc. Si es volen resultats semblants a un esbós, en la majoria dels casos cal ajustar el Radi 2 menor que el Radi1, produirà millors resultats.

Normalitza

En marcar aquesta casella fa que el rang de de lluminositat s'estiri, augmentant el contrast. Recordeu que en la previsualització només té en compte la part de la imatge que es mostra, de manera que amb l'opció Normalitza marcada, la previsualització no és estrictament exacta.

Inverteix

En marcar aquesta casella s'inverteix el resultat, així podeu veure vores fosques en un fons blanc, creant una cosa semblant a un dibuix.