6.4. Ampliació

Figura 14.184. Ampliació de l'eina de la caixa d'eines

Ampliació de l'eina de la caixa d'eines

L'eina lupa s'utilitza per canviar el nivell d'ampliació de la imatge de treball. Si només feu clic a la imatge, l'ampliació s'aplica a tota la imatge. També podeu fer clic i arrossegar el cursor del ratolí per crear un rectangle ampliat. Llavors, l'acció d'aquest rectangle s'entén millor si l'opcióPermet redimensionar la finestra no està marcada. Podeu veure que el contingut d'aquest rectangle s'ampliarà o es reduirà de manera que la dimensió més gran s'ajustarà a la dimensió corresponent de la imatge de la finestra (si la dimensió més gran del rectangle és l'amplada, a continuació s'ajustarà l'amplada de la finestra de la imatge).

6.4.1. Activació de l'eina

  • Podeu obtenir l'eina lupa al menú imatge a: EinesAmpliació,

  • o fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines.

6.4.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

Manteniu premut el Ctrl fent clic a un punt de la imatge, canviarà la direcció de l'ampliació.

Ctrl+Roda del ratolí

Si feu girar la roda del ratolí mentre premeu el Ctrl, variarà el nivell d'ampliació.

6.4.3. Opcions

Figura 14.185. Opcions de l'eina lupa

Opcions de l'eina lupa

Redimensiona la finestra automàticament

Aquesta opció permet el llenç redimensionar-se si el nivell d'ampliació ho requereix.

Commutador d'eines

Podeu canviar la direcció d'ampliació, la que amplia i la que disminueix la imatge.

6.4.4. Menú ampliació

L'eina lupa no és l'única manera d'acostar o allunyar una imatge. El Menú ampliació dóna accés a diverses funcions per obtenir un nivell d'ampliació específic.