6.5. Compàs

Figura 14.186. Eina compàs

Eina compàs

L'eina compàs mesura les distàncies en píxels de la imatge de treball. Si feu clic i manteniu premut el botó del ratolí, podeu determinar l'angle i el nombre de píxels entre el punt del clic i on es troba el punter del ratolí. La informació es mostra a la barra d'estat o també es pot mostrar a la finestra d'informació.

Quan es passa el punter del ratolí sobre el punt final, es converteix en un punter en moviment. Llavors, si feu clic podreu reprendre la mesura.

6.5.1. Barra d'estat

La informació es mostra a la Barra d'estat, a la part inferior de la finestra de la imatge:

  • Distància en píxels entre el punt inicial i el punter del ratolí.

  • Angle a cada quadrant, des de 0° a 90°.

  • Coordenades del punter relatives al punt original.

6.5.2. Activació de l'eina

  • Podeu arribar a l'eina compàs des del menú imatge a: EinesMesura,

  • o fent clic a la icona eina: a la caixa d'eines.

6.5.3. Tecles modificadores (per defecte)

Maj

Si es manté premuda la Maj permet iniciar una nova mesura des de l'últim punt sense eliminar l'anterior. L'angle es mesura per defecte des de la línia anterior enlloc de l'horitzontal. El punter del ratolí va amb un signe +. Així podeu mesurar qualsevol angle de la imatge.

Ctrl

Si es manté premuda la tecla Ctrl obliga l'eina compàs a fer angles de 15°.

Manteniu premuda la teclaCtrl i feu clic a un punt final per crear una guia horitzontal. El punter del ratolí té la icona.

Alt

Manteniu premuda la teclaAlt i feu clic a un punt final, crearà una guia vertical. El punter del ratolí té la icona.

Ctrl+Alt

Aquesta combinació de tecles i fent clic a una línia de mesura permet moure la mesura.

La combinació de tecles Ctrl+Alt i fent clic a un punt final, crea unes guies verticals i horitzontals.

6.5.4. Opcions

Figura 14.187. Mesura les opcions de l'eina

Mesura les opcions de l'eina

Utilitzeu la finestra d'informació

Aquesta opció mostra una finestra amb informació detallada de les mesures recollides per l'eina compàs.

6.5.5. Superfícies de mesura

No es poden mesurar directament superfícies però podeu utilitzar l'Histograma que dóna el nombre de píxels d'una selecció.