8.4. Erosiona

8.4.1. Panoràmica

Figura 17.159. Erosió del soroll

Erosió del soroll

Imatge original

Erosió del soroll

Aplicació del filtre Erosió del soroll


Aquest filtre amplia i reforça les àrees clares de la imatge. La seva acció és la inversa del filtre Dilatar.

Per cada píxel de la imatge, alinea el valor (lluminositat) del píxel amb el valor més alt (el més clar) dels 8 píxels del voltant (matriu 3x3). D'aquesta manera, s'afegeix un píxel clar al costat de les àrees fosques. S'eliminarà un píxel aïllat en un fons més clar. Una àrea clara més gran es dilatarà en un píxel en totes les direccions.

En les imatges complexes, com en l'exemple anterior, les àrees clares s’amplien i es reforcen, amb un efecte de pixelació irregular.

Sobre un fons sòlid, el filtre pot eliminar sorolls:

Figura 17.160. Exemples d'Erosió del soroll

Exemples d'Erosió del soroll


8.4.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresGenèricErosiona.