2.2. Difuminat

2.2.1. Panoràmica

Figura 17.8. El filtre de difuminat aplicat a una fotografia

El filtre de difuminat aplicat a una fotografia

Original

El filtre de difuminat aplicat a una fotografia

Aplicació del difuminat


El filtre Difuminat produeix el mateix efecte que una càmera desenfocada. Per produir l'efecte difuminat, el filtre fa la mitja del valor del píxel tractat i el valor dels píxels adjacents.

L'avantatge del filtre és la rapidesa de càlcul i adequat per a grans imatges.

L'inconvenient del filtre és que el seu efecte és amb prou feines perceptible en imatges grans, però massa fort en imatges petites.

2.2.2. Activa el filtre

Podeu trobar el filtre a:FiltresDifuminatDifuminat