2.2. Å krympe filene litt ekstra

For å gjere biletfila litt mindre, kan du prøve med å omforme biletet til eit indeksert bilete. Dette betyr at alle fargane i biletet blir redusert til maksimum 256 ulike valører. Dette kan gå svært bra for teikningar og andre bilete utan for mange fargar. For bilete med mjuke fargeovergangar vil indekseringa ofte gi tydelege fargestriper. Bileta kan også bli grove og kornete. Metoden er difor vanlegvis ikkje tilrådeleg for fotografi.

Figur 6.7. Det indekserte biletet

Det indekserte biletet

Indekserte bilete blir ofte kornete. Til venstre er Wilber i originalstorleik, til høgre er biletet er forstørra til 300%


  1. Bruk kommandoane omtalte i Del 6.3, «Modus» for å konvertere eit RGB-bilete til eit indeksert bilete.

  2. Når biletet er konvertert til indeksert modus kan du lagre biletet i PNG-format.