7.52. Beskjer til utvalet

Kommandoen Beskjer til utvalet beskjerer det aktive laget til ytterkantane av utvalet ved å fjerne alt som er fullstendig umarkert. Område som er delvist markerte blir ikkje beskore. Dersom det ikkje er noe uval i biletet, er kommandoen deaktivert (er grå i menyen).

7.52.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagBeskjer til utval

7.52.2. Eksempel

Figur 15.117. Bruk av «Beskjer til utvalet»

Bruk av «Beskjer til utvalet»

Til venstre: Før beskjeringa. Laget har eit utval med mjuk kant.

Til høgre: Etter beskjeringa. Ugjennomsiktige pikslar er ikkje skorne bort sjølv om dei er bare delvis gjennomsiktige.