6.19. Flett saman synlege lag

Kommandoen Flett saman synlege lag fletter dei laga som er avmerka som synlege, dvs. som har synleg «augeikon» i lagdialogen, saman til eit enkelt lag.

[Notat] Notat

Dette valet fører til at dei synlege laga forsvinn. Kommandoen nytt frå synlege vil legge eit nytt lag øvst i stakken utan å slette dei synlege laga.

6.19.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet på biletmenyen via BileteFlett saman synlege lag.

  • eller med snartastane Ctrl+M.

6.19.2. Beskriving av dialogen «Flett saman synlege lag»

Figur 15.72. Dialogen «Flett saman synlege lag»

Dialogen «Flett saman synlege lag»

Det ferdige laget skal

(Synlege lag er dei laga som er merka med eit augesymbol i lagdialogen)

  • utvidast etter behov: Det nye laget blir stort nok til å innehalde alle dei laga som skal flettast. Hugs at i GIMP kan eit lag vere større enn biletet.

  • klippast etter biletet: Det nye laget blir like stort som biletet. I GIMP kan eit lag vere større enn biletet. Med denne innstillinga blir alt som er større enn biletet klipt bort.

  • klippast etter botnlaget: Det nye laget blir like stort som botnlaget. Dersom botnlaget er mindre enn noen av dei synlege laga, blir det overskytande klipt bort.

Fjern usynlege lag

Fører til at alle laga som ikkje er merka som synlege blir fjerna frå lagstabelen.

Figur 15.73. Eksempel på bruk av «Fjern usynlege lag»

Eksempel på bruk av «Fjern usynlege lag»

To av dei tre laga er synlege

Eksempel på bruk av «Fjern usynlege lag»

«Fjern usynlege lag» er ikkje avkryssa

Eksempel på bruk av «Fjern usynlege lag»

«Fjern usynlege lag» er avkryssa