3.20. Tastesnarvegar

Bruken av denne kommandoen er nærare omtalt under Del 5, «Å lage snarvegar til menyfunksjonane».

3.20.1. Aktivering

  • Du får tilgang til dette menyinnslaget frå biletmenyen via RedigerTastatursnarvegar.