3.19. Brukarinnstillingar

Kommandoen Brukarinnstillingar opnar dialogvindauget for brukarinnstillingar slik at du kan forandre mange av dei globale innstillingane for GIMP og tilpassa desse etter eigne behov.

3.19.1. Aktivering

  • Du får tilgang til dette menyinnslaget frå biletmenyen via RedigerBrukarinnstillingar.