3.6. Kopier og Lim inn

Desse operasjonane er nokså avhengige av kva plattform (operativsystem) du bruker. I noen oppsett kan du importera biletfila via utklippstavla med kommandoen FilImporterLim inn som ny i hovudmenyen. Dersom dette ikkje verker i oppsettet ditt, kan du prøva om kommandoen FilImporterFrom Clipboard verkar betre, dersom du har denne i hovudmenyen.