3.5. Dra og slepp

Du kan også klikke på biletikonet eller filnamnet og dra biletet og sleppa det i verktøykassa for å opna biletet. Slepp du biletet i eit eksisterande bilete, vil det bli lagt til originalbiletet som eit nytt lag eller eit sett med lag.

I noen oppsett kan du gjere dette også med det viste biletet.